Svátek svatého Mikuláše připadá na 6. prosinec a i náš folklórní soubor Valašenka si ho připomněl po svém. Přípravy vrcholily už od září a konečně nastal den, kdy jsme se po dlouhé době mohli všem opět ukázat. Přesně na Mikuláše, 6. prosince, jsme se už ve 4 hodiny všichni sešli v sálu KD a doladili jsme poslední detaily. Okolo 5. hodiny jsme po krátké úvodní řeči p. Bařinové započali naše vystoupení. Vrátili jsme se o pár let zpátky, abychom vám ukázali, jak to dřív vlastně chodilo. Předvedli se malí, velcí i naše paní vedoucí. Zazpívali jsme si pár vánočních koled a zatancovali několik tanců. Poprvé nás doprovázela naše vlastní cimbálovka, kterou vedla paní Bařinová s ostatními mladšími dětmi. Například houslí se chopila Kačka Fryšarová a za cimbálem se střídali Barča Juříčková a Lukáš Buberník. Také jsme poprvé všem ukázali, náš vlastní nový cimbál. Velké díky patří Českým lesům, které nám poskytly nemalou finanční částku, díky které jsme mohli cimbál koupit. Navštívil nás i Mikuláš, kterému jsme společně zazpívali a všechny děti byly obdarovány mikulášskou nadílkou. Po vystoupení jsme se všichni přesunuli před KD, abychom společně rozsvítili vánoční stromeček. Jsme rádi, že se na nás v tomto předvánočním shonu přišlo podívat tolik lidí a doufáme, že jste si to užili stejně jak my.

Iveta Fabiánová

 

Sdílet: