Měsíc březen byl pro děti navštěvující Valašenku i jejich rodiče poněkud náročnější.

Nejprve jsme byli vyzváni MěÚ v Rožnově p. R.  k účasti na Josefovském jarmarce. Velmi si tohoto každoročního pozvání považujeme. Protože jsme se však  v únoru představili rodičům a veřejnosti na charitativním Koncertě pro Ondru, bylo nutno připravit rychle nové pásmo. Zda se vše podařilo, mohli diváci posoudit v sobotu 20.3.2010 v 10hod.na rožnovském náměstí, kde jsme se roztančili a rozezpívali za doprovodu harmoniky, na kterou nás doprovází p. uč. Smílková.

Hned v neděli zazpívaly  K.Fryšarová, A.Stodůlková a M.Mandulová na soutěžní přehlídce Zpěváček.

Podporovat tuto mimoškolní aktivitu není pro rodiče nikterak jednoduché. Naškrobit rukávce, načesat a navíc v určitou dobu dopravit své dítko na určené místo, je časově náročné. Snad věří jako já, že účast jejich ratolestí v tomto kroužku přinese své plody. Děti by měly mít hlubší vztah k naší škole, vesnici, ke kultuře i rodičům, kteří se jim věnují, měla by to být  dobrá prevence proti negativním výstřelkům moderní doby.

V dubnových zkouškách se musíme připravit na květen, kdy k nám zavítá 20členný dětský soubor ze Slovenského Zuberce, pod vedením p. uč. Kluchťákové. Představíme se společně 22.5. v odpoledních hodinách v Zubří na přehlídce dětských folklorních souborů.

Na podzim jsme na oplátku pozváni na Slovensko. Protože jsme tam před několika lety byli s Valášky, kteří již opustili naši školu, vím že se máme na co těšit. Nádherná příroda, skanzen a hodní lidé nás určitě srdečně přivítají.

D. Halamíková, ved. souboru

Sdílet: