Ve čtvrtek 5. května 2023 jsme se sešli v Kulturním domě Vidče a slavili 70 let našeho folklorního souboru „Valašenka“. Ta začala fungovat v roce 1953 pod vedením paní Barbory Kantorkové. Od té doby se střídaly ve Valašence děti i vedoucí. Jen v jednom školním roce, a to 1966/1967 se Valašenka „rozpadla“, ale rychle se zase dala dohromady. Paní Kantorkovou vystřídala paní učitelka Růžena Zetková a spolu se svou rodinou nechala u dětí hodně ze svého srdíčka. Paní Kantorková i paní Zetková nás při vystoupení 5. května 2023 sledovaly z onoho pověstného hudebního nebe. Paní Mgr. Dobromila Halamíková (třetí vedoucí Valašenky) nás sledovala přímo při vystoupení a myslím, že se jí vystoupení dětí líbilo – malé děti si připravily pásmo „En, ten, ta je“ a „Strnisko“, větší děti pak zaujaly pásmem „Chorovody“ a předvedly tance „Hrablový“ a „Mašlový“.

Chybí už jenom jedna podstatná informace – kdo to vše organizoval. Poděkování patří Mgr. Pavle Smílkové (současné vedoucí Valašenky), Michaele Bařinové (která je opravdu pravou rukou Pavly Smílkové) a rovněž Martině Legnavské, která před odchodem na mateřskou dovolenou pomáhala s přípravou všech pásem. Máme tak tři vedoucí, z nichž si žádná nenárokuje vedoucí postavení a pracují na bázi spolupráce a důvěry. Speciální poděkování patří všem dětem, které se zúčastnily. Jsou skvělé, když obětují svůj volný čas. Věřte, že není jednoduché držet tradice tak, jak se snaží Pavla, Míša a Martina i všechny děti.

Takže velký dík, byli jste všichni skvělí…

Rovněž chci poděkovat Mgr. Tomáši Grossovi za průvodní slovo během večera a muzice vedené panem Petrem Valou. No a za skvělé fotografie dík Mgr. Františku Jaskulovi.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školySdílet: