Jak to vše začalo? Před několika lety hostila Valašenku ZŠ v Zuberci. Předvedli jsme tam  ukázky našich krojů, tanců a zpěvů. Nyní bylo na čase, abychom jim to oplatili. A tak jsme v pátek 21.května s netrpělivostí očekávali dětský folklorní soubor ze slovenského Zuberce. Ve 12hod. se naše škola rozezvučela odlišným, přitom nám blízkým jazykem. Skupinka 18 dětí a 3 pedagogů si zakoupila obědy v naší jídelně, pak si prošli školu a společně s našimi dětmi jsme odjeli do Rožnova p. R., na prohlídku Valašského muzea. Domněnka, že jsou děti unavené, byla vyvrácena hned při prvních tónech diskotéky, probíhající v naší pěkné tělocvičně. S dalším programem už pomáhaly ochotné rodiny, které si vzaly skupinky 2 – 4 dětí na nocleh. Veseleji bylo u M. Mandulové, R. Jaskulové, N.Kovářové, M. Němcové, K.Fryšarové a kamarády přivedla domů i V. Škařupová. Protože část slovenských děti se nechtěla rozdělit, šly některé naše děti zklamaně domů samy. O sympatického pana řidiče zase bylo dobře postaráno v rodině pana  J. Hajného. Všem vzkazují naši přátelé srdečné díky.

V sobotu se oba soubory společně předvedly v Zuří na Přehlídce dětských folklorních souborů.  Přeplněným sálem se nesly tóny písní, pokřik dětí, hrajících si na pasinku a písně provázené tanci.

I nebe se rozbrečelo, když jsme se s našimi slovenskými přáteli po jejich úžasném vystoupení loučili. Ještě že ne na dlouho. Za pár měsíců bychom měli v Oravské oblasti ukázat, že také leccos dovedeme.

Sdílet: