Časopis Kamarád - 26 - 2009 - listopad (918,0 KiB)

V tomto školním roce oslavil dětský folklorní soubor Valašenka, který působí při ZŠ Vidče, 55let svého trvání. Po celou dobu svého působení se snaží udržovat krásnou lidovou píseň, staré tance a lidovými povídačkami přispět ke spokojenosti četných diváků.

Nejinak tomu bylo 13. listopadu, kdy se malí valášci  i někteří bývalí členové představili na pódiu videčského kulturního domu v  pořadu režírovaném panem ředitelem Chrásteckým. K úspěchu velkým dílem přispěla cimbálová muzika a vzpomínkové video pana P. Zetka. Díky jeho zapůjčeným materiálům byla u této příležitosti také uspořádána výstavka fotografií, na nichž se mohli najít členové kroužku z dob vedení paní učitelkou Kantorkovou, paní učitelkou R. Zetkovou i současní. Během pořadu přišly Valašence gratulovat děti a paní ředitelka z místní MŠ, vedoucí souboru Podskaláček, sladkou copatou Valašku nám předaly paní D. Karasová s dcerou Janičkou a za OÚ nám popřála úspěchy do další práce i s  tolik potřebným peněžním darem paní starostka Š. Mikulenková. V děkovných slovech současné vedoucí D.Halamíkové, která kroužek vede bezmála 20 let, nezazněla jména paní učitelek N. Kluchťákové, M. Machulové a P. Smílkové, bez jejichž harmonikového doprovodu bychom si naše vystoupení vůbec nedovedli představit, rovněž bývalé paní ředitelky MŠ paní Pustkové, která bez nároku na odměnu za námi dojížděla celý jeden rok a paní učitelky J. Neradové, která vždy, když je potřeba, ochotně pomůže.

Leccos nevyřčeného se snad napravilo v restauraci U Hanáčků, kde se po vystoupení ještě pokračovalo v promítání i představování bývalých členů do pozdních nočních hodin, ale díků asi není nikdy dost. Proto znovu děkujeme všem ředitelům a zaměstnancům školy, kteří se o činnost Valašenky zasloužili, všem sponzorům, díky nichž se mohla důstojná oslava uskutečnit. Určitě by se mi nepodařilo všechny vyjmenovat, proto ke jménu paní Karasové přidám jen jména R.Fabiánové, jejíž voňavé perníčky ochutnalo více než 50 lidí, paní B. Drdové, bez níž se neobejde téměř žádná školní akce, paní učitelky M.Pečálkové, pod jejímž vedením byl vydán jubilejní školní časopis Kamarád. Díky rodičům a hlavně dětem, které jsou ochotny si vesele zazpívat, radostně zatančit a nelitují času, který nácvikům věnují, a které jsou ochotny pro reprezentaci školy vystupovat mnohdy i ve velmi nepříznivém počasí. Však jsou také nedílnou součástí života školy i vesnice. Ať už při oslavách nebo vítání nových občánků atd.  

Sdílet: