Ať si kdo chce co chce říká, pranostikou „Březen – za kamna vlezem. . .“  se rozhodně neřídli žáci ani zaměstnanci videčské školy. Naopak jsme zpoza pomyslných vyhřátých kamen vylezli ven, žáci 8. a 9. třídy doslova, protože se s prvními jarními paprsky snažili v rámci praktických činností dát po zimě do pořádku nejbližší okolí školy. Ale i uvnitř školy se ledaco dělo.

     4. března k nám na pozvání paní učitelky Jany Vlčkové opět zavítala paní Zemanová z Muzea Kinských ve Valašském Meziříčí, která s dětmi 4., 6., 7. a 8. třídy vytvářela pískové mandaly. Celý workshop byl obohacen také přednáškou o šelmách na Valašsku.

     Již začátkem školního roku zahájili čtvrťáci s paní učitelkou Janou Vlčkovou „Indiánský rok“. Děti si s paní učitelkou povídaly o indiánech a také si vyrobily spoustu předmětů, které se vztahují k životu indiánů. Zábavnou aktivitou pro děti bylo ztvárnit portrét spolužáka coby indiána. V únoru prezentovali žáci velký informační indiánský projekt a vyvrcholením celého indiánského roku bude červnový školní výlet na ranč do Kostelan u Kroměříže.

     7. března proběhla ve 4. třídě teoretická lekce z dopravní výchovy.

     Celý první stupeň vyjel 8. března do Valašského Meziříčí zhlédnout muzikálovou pohádku „Pyšná princezna“ v podání pražské Divadelní společnosti Julie Jurištové. Zpracování klasické pohádky vyvolalo       u dětí kladnou odezvu nejenom díky známé písni Rozvíjej se, poupátko, která k pyšné princezně neodmyslitelně patří.

     10. března reprezentovaly Valašenku v oblastním kole soutěže „Zpěváček roku 2019“ 4 žákyně. Z 19 účinkujících si vybojovaly postup do okresního kola, které se bude konat v dubnu ve Vsetíně, Lilee Olga Parks (5. třída) jako náhradnice, Magdaléna Mandulová (8. třída) z 6. místa a z 1. místa Linda Pavelková. Budeme tedy držet palce v dalším kole!

     11. března přišel mezi naše osmáky a deváťáky pan Roman Povala, aby je v rámci drogové prevence varoval před životem v závislosti na návykových látkách.

     12. března přijeli navštívit naši 1. třídu a paní učitelku Dagmar Plesníkovou předškoláci z MŠ Střítež nad Bečvou.

     13. března se vydali do místní knihovny žáci 1. třídy s paní učitelkou Dagmar Plesníkovou a žáci 6. třídy s paní učitelkou Alenou Cábovou. Prvňáčci se v rámci besedy „Cestujeme po světě“ seznamovali s Austrálií a šesťáci pronikli hlouběji do spletité antické mytologie ve vzdělávacím programu „Perseus – syn Diův“.

     19. března zavítal k našim osmákům pan Vladislav Malcharczik z vsetínské policie, aby s nimi v návaznosti na akci „Revolution train“ besedoval o nebezpečí legálních i nelegálních drog.

     Celorepublikovou akcí, která proběhla 22. března, byl „Matematický klokan“. V naší škole se jej zúčastnily děti z 2. – 8. třídy. V kategorii Cvrček (2. – 3. třída) obsadili 1. místo Adam Pěnička, 2. místo Václav Randýsek, 3. místo Jakub Kočíb (všichni 3. třída). V kategorii Klokánek (4. – 5. třída) skončili na       1. místě Jaroslav Mandula, na 2. místě Lilee Olga Parks (oba 5. třída), na 3. místě Eva Mertová (4. třída). V kategorii Benjamín zaútočily na 1. místo Adéla Bařinová, na 2. místo Nikola Dobešová, na 3. místo Adéla Bajzová (všechny 7. třída). V kategorii Kadet se umístili na 1. místě Kristýna Mandulová, na 2. místě Adam Onderka, na 3. místě Filip Dobeš (všichni 8. třída). Gratulujeme k pěkným matematickým výkonům!

     V březnu jsme také slavili volejbalové úspěchy týmů hochů a dívek sestavených z žáků 8. a 9. třídy. Protože naši borci postoupili do dalších kol, které se odehrají v průběhu dubna, podám souhrnné informace o výsledcích v následujícím měsíci.

     28. března zavítal do školy pan starosta Pavel Drda, aby popřál pedagogům ke Dni učitelů.


Sdílet: