Vážení rodiče.

Blíží se nám  25. květen, kdy opět vaše děti – naši žáci zasednou do lavic.

Materiály MŠMT jsem umístil na stránky naší školy, abyste se mohli s tímto dokumentem seznámit.

Odpovídám na Vaše nejčastější otázky:

  1. Žáci budou rozděleni do skupin po max. 15ti žácích. Složení skupin je po celou dobu neměnné a účast ve výuce je pro přihlášené žáky povinná. Složení skupin a jméno vyučujícího se dozvíte od svých třídních učitelů v pátek 22.5.
  2. 22.5. taktéž obdržíte rozvrhy a časový harmonogram skupin.
  3. Žák před školou předá učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.
  4. Po celou dobu výuky bude vyučovat danou skupinu pouze jeden vyučující.
  5. Před vstupem do školy budou žáci poučeni o pravidlech a chování a mimořádných opatřeních. Do budovy školy vstoupí žáci se svým učitelem.
  6. Výuka bude probíhat každý den ve čtyřhodinových celcích.
  7. Pro žáky budou zajištěny obědy.
  8. Družina nebude zajištěna.
  9. Rodiče, nemají přístup do školy.
  10. Vše ostatní se řídí dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-2020“.

Mgr. Zdeněk Chrástecký
ředitel školy  

Sdílet: