Rubrika: Informace pro rodiče

30. listopadu 2020 se zdálo, že se ve školních lavicích blýská na lepší časy. Do škol se vrátili všichni žáci prvního stupně a deváté třídy. Děti z šesté, sedmé a osmé třídy se začaly střídat na rotační výuce. Mgr. Pavla Smílková a Mgr. Vladislava Slámová stihly připravit projektový den pro žáky 2. a 4. třídy na téma […]

Číst dál

První stupeň: probíhá prezenční výuka podle běžného rozvrhu, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity k procvičování učiva jiných předmětů, žáci mají zajištěný oběd ve školní jídelně, provoz školní družiny je zajištěn pouze pro žáky 1. a 2. třídy (důvodem je nemožnost spojování žáků více tříd do skupin). Druhý stupeň – 9. ročník: prezenční výuka podle […]

Číst dál

Od středy 18. listopadu 2020 se vrací žáci 1. a 2. třídy do školy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, výuka tělesné výchovy a hudební výchovy bude nahrazena jinými aktivitami. Provoz školní jídelny a školní družiny bude zajištěn (školní družina bude v provozu každý den do 15:00). Pokud nechcete využívat školní stravování a školní družinu, […]

Číst dál

Vzhledem k současné situaci pokračujeme od pondělí 2. 11. 2020 v distanční výuce – aktuální informace k výuce najdete ve webové aplikaci Bakalářů, konkrétní on-line rozvrh Vašeho dítěte pak v aplikaci Teams – Kalendář. Současný stav má platit do 20. listopadu 2020, situace se však může v průběhu listopadu měnit. Mgr. Eva Mandulováředitelka školy

Číst dál

Provoz školy Žáci přicházejí do školy v době od 7:10 do 7:40, vstupují žákovským vchodem, při příchodu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd. Vstup do školy je umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, v současné situaci neumožňujeme vstup doprovázejících osob. Hygiena Žáci a zaměstnanci školy vstupují do školy a pohybují se ve […]

Číst dál

Péče o roušky: Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku? Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy používaných roušek. Při používání jednorázové ústní roušky […]

Číst dál

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:45, žáci 2. –  8. třídy se sejdou se svými třídními učiteli a učitelkami v těchto třídách: Třída Třídní učitelka učebna 1. třída Mgr. Dagmar Hladká č. 25 (2. patro SŠ) 2. třída Mgr. Vladislava Slámová č. 17 (1. patro SŠ) 3. třída Mgr. Dagmar Plesníková č. […]

Číst dál

Výuka žáků 2. stupně ZŠ a ukončení školního roku 2019/2020. Opatření ředitele dle instrukcí MŠMT ze dne 27.5.2020 Výuka na 1. stupni pokračuje stejně. Konzultace (setkávání) žáků druhého stupně ZŠa. Účast žáků na konzultacích je dobrovolná, po přihlášení povinnáb. bude probíhat od 8.6.2020 ve skupinách s max. počtu 15 žákůc. setkávání bude probíhat v pondělí, středu, pátek […]

Číst dál

Vážení rodiče. Blíží se nám  25. květen, kdy opět vaše děti – naši žáci zasednou do lavic. Materiály MŠMT jsem umístil na stránky naší školy, abyste se mohli s tímto dokumentem seznámit. Odpovídám na Vaše nejčastější otázky: Žáci budou rozděleni do skupin po max. 15ti žácích. Složení skupin je po celou dobu neměnné a účast ve […]

Číst dál

Upozornění – Školní družina Základní školy Vidče, okres Vsetín – přihláška pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče, součástí tohoto upozornění je přihláška žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021. Přihlášku můžete doručit osobně zástupkyni ředitele Mgr. Evě Mandulové, popř. zaslat naskenovanou na e-mail eva.mandulova@seznam.cz. Termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2020. V případě dotazů můžete volat […]

Číst dál