Rubrika: Informace pro rodiče

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve ve čtvrtek 1. září 2022 v 7:45, děti, které přijdou do první třídy se setkají s třídní učitelkou Mgr. Vladislavou Slámovou v 7:30 před budovou naší školy (nezapomeňte aktovky). SŠ – budova staré školyNŠ – budova nové školy Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v KD Vidče 1. září 2022 od […]

Číst dál

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na dny 28. – 30. 6. 2022 volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů. Důvodem je malování v učebnách školy. Vyhlášení volných dnů pro žáky bylo projednáno se zřizovatelem. Vysvědčení bude žákům předáno v […]

Číst dál

V minulosti jsem Vás oslovila už dvakrát v souvislosti s finanční podporou některých projektů (ZOO Zlín, tornádem zasažené vesnice na jihu Moravy). Vždy se jednalo o události zdánlivě nesouvisející s naší obcí i našimi životy. Tentokrát se na Vás obracím v souvislosti s naší obcí. Všichni jsme zaznamenali opravu střechy našeho kostela, která je opravdu […]

Číst dál

Výuka náboženství začne v tomto školním roce v případě dostatečného počtu zájemců v týdnu od 13. září 2021 a bude probíhat podle následujícího rozvrhu: žáci 1. a 2. třídy vždy v úterý 5. vyučovací hodina, žáci 4. a 5. třídy vždy v úterý 6. vyučovací hodina, žáci druhého stupně ZŠ vždy v úterý 7. vyučovací hodina, žáci 3. třídy vždy ve […]

Číst dál

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Č.j.: MSMT- 5214/2020-3Dne 13. února 2020 Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje […]

Číst dál

Děkuji všem, kteří reagovali na výzvu školy ohledně pomoci lidem zasaženým tornádem na Moravě. Pro školu v Moravské Nové Vsi jsme odeslali 13 100,- Kč. Mgr. Eva Mandulováředitelka školy Spolu se svou zástupkyní Mgr. Šárkou Pavlíčkovou jsme v současné době zapojeny do projektu TOŠ (Trvalá obnova školy), řediteté a zástupci tohoto projektu se rozhodli v souvislosti […]

Číst dál

Jedná se o 3 semináře určené pro rodiče – lektoři doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Téma seminářů: 9.6.2021 – Rizika spojená s internetem – MS Teams od 17:00 zde 16.6.2021 – Online predátoři – MS Teams od 17:00 zde 23.6.2021 – Kyberšikana a kybernetická agrese – MS Teams od 17:00 zde

Číst dál

30. listopadu 2020 se zdálo, že se ve školních lavicích blýská na lepší časy. Do škol se vrátili všichni žáci prvního stupně a deváté třídy. Děti z šesté, sedmé a osmé třídy se začaly střídat na rotační výuce. Mgr. Pavla Smílková a Mgr. Vladislava Slámová stihly připravit projektový den pro žáky 2. a 4. třídy na téma […]

Číst dál

První stupeň: probíhá prezenční výuka podle běžného rozvrhu, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity k procvičování učiva jiných předmětů, žáci mají zajištěný oběd ve školní jídelně, provoz školní družiny je zajištěn pouze pro žáky 1. a 2. třídy (důvodem je nemožnost spojování žáků více tříd do skupin). Druhý stupeň – 9. ročník: prezenční výuka podle […]

Číst dál

Od středy 18. listopadu 2020 se vrací žáci 1. a 2. třídy do školy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, výuka tělesné výchovy a hudební výchovy bude nahrazena jinými aktivitami. Provoz školní jídelny a školní družiny bude zajištěn (školní družina bude v provozu každý den do 15:00). Pokud nechcete využívat školní stravování a školní družinu, […]

Číst dál

Vzhledem k současné situaci pokračujeme od pondělí 2. 11. 2020 v distanční výuce – aktuální informace k výuce najdete ve webové aplikaci Bakalářů, konkrétní on-line rozvrh Vašeho dítěte pak v aplikaci Teams – Kalendář. Současný stav má platit do 20. listopadu 2020, situace se však může v průběhu listopadu měnit. Mgr. Eva Mandulováředitelka školy

Číst dál

Provoz školy Žáci přicházejí do školy v době od 7:10 do 7:40, vstupují žákovským vchodem, při příchodu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd. Vstup do školy je umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, v současné situaci neumožňujeme vstup doprovázejících osob. Hygiena Žáci a zaměstnanci školy vstupují do školy a pohybují se ve […]

Číst dál

Péče o roušky: Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku? Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy používaných roušek. Při používání jednorázové ústní roušky […]

Číst dál

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:45, žáci 2. –  8. třídy se sejdou se svými třídními učiteli a učitelkami v těchto třídách: Třída Třídní učitelka učebna 1. třída Mgr. Dagmar Hladká č. 25 (2. patro SŠ) 2. třída Mgr. Vladislava Slámová č. 17 (1. patro SŠ) 3. třída Mgr. Dagmar Plesníková č. […]

Číst dál

Výuka žáků 2. stupně ZŠ a ukončení školního roku 2019/2020. Opatření ředitele dle instrukcí MŠMT ze dne 27.5.2020 Výuka na 1. stupni pokračuje stejně. Konzultace (setkávání) žáků druhého stupně ZŠa. Účast žáků na konzultacích je dobrovolná, po přihlášení povinnáb. bude probíhat od 8.6.2020 ve skupinách s max. počtu 15 žákůc. setkávání bude probíhat v pondělí, středu, pátek […]

Číst dál