Rubrika: Informace pro rodiče

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve ve čtvrtek 1. září 2022 v 7:45, děti, které přijdou do první třídy se setkají s třídní učitelkou Mgr. Vladislavou Slámovou v 7:30 před budovou naší školy (nezapomeňte aktovky). SŠ – budova staré školyNŠ – budova nové školy Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v KD Vidče 1. září 2022 od […]

Číst dál

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na dny 28. – 30. 6. 2022 volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů. Důvodem je malování v učebnách školy. Vyhlášení volných dnů pro žáky bylo projednáno se zřizovatelem. Vysvědčení bude žákům předáno v […]

Číst dál

V minulosti jsem Vás oslovila už dvakrát v souvislosti s finanční podporou některých projektů (ZOO Zlín, tornádem zasažené vesnice na jihu Moravy). Vždy se jednalo o události zdánlivě nesouvisející s naší obcí i našimi životy. Tentokrát se na Vás obracím v souvislosti s naší obcí. Všichni jsme zaznamenali opravu střechy našeho kostela, která je opravdu […]

Číst dál

Výuka náboženství začne v tomto školním roce v případě dostatečného počtu zájemců v týdnu od 13. září 2021 a bude probíhat podle následujícího rozvrhu: žáci 1. a 2. třídy vždy v úterý 5. vyučovací hodina, žáci 4. a 5. třídy vždy v úterý 6. vyučovací hodina, žáci druhého stupně ZŠ vždy v úterý 7. vyučovací hodina, žáci 3. třídy vždy ve […]

Číst dál

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Č.j.: MSMT- 5214/2020-3Dne 13. února 2020 Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje […]

Číst dál

Děkuji všem, kteří reagovali na výzvu školy ohledně pomoci lidem zasaženým tornádem na Moravě. Pro školu v Moravské Nové Vsi jsme odeslali 13 100,- Kč. Mgr. Eva Mandulováředitelka školy Spolu se svou zástupkyní Mgr. Šárkou Pavlíčkovou jsme v současné době zapojeny do projektu TOŠ (Trvalá obnova školy), řediteté a zástupci tohoto projektu se rozhodli v souvislosti […]

Číst dál

Jedná se o 3 semináře určené pro rodiče – lektoři doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Téma seminářů: 9.6.2021 – Rizika spojená s internetem – MS Teams od 17:00 zde 16.6.2021 – Online predátoři – MS Teams od 17:00 zde 23.6.2021 – Kyberšikana a kybernetická agrese – MS Teams od 17:00 zde

Číst dál

30. listopadu 2020 se zdálo, že se ve školních lavicích blýská na lepší časy. Do škol se vrátili všichni žáci prvního stupně a deváté třídy. Děti z šesté, sedmé a osmé třídy se začaly střídat na rotační výuce. Mgr. Pavla Smílková a Mgr. Vladislava Slámová stihly připravit projektový den pro žáky 2. a 4. třídy na téma […]

Číst dál

První stupeň: probíhá prezenční výuka podle běžného rozvrhu, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity k procvičování učiva jiných předmětů, žáci mají zajištěný oběd ve školní jídelně, provoz školní družiny je zajištěn pouze pro žáky 1. a 2. třídy (důvodem je nemožnost spojování žáků více tříd do skupin). Druhý stupeň – 9. ročník: prezenční výuka podle […]

Číst dál

Od středy 18. listopadu 2020 se vrací žáci 1. a 2. třídy do školy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, výuka tělesné výchovy a hudební výchovy bude nahrazena jinými aktivitami. Provoz školní jídelny a školní družiny bude zajištěn (školní družina bude v provozu každý den do 15:00). Pokud nechcete využívat školní stravování a školní družinu, […]

Číst dál

Vzhledem k současné situaci pokračujeme od pondělí 2. 11. 2020 v distanční výuce – aktuální informace k výuce najdete ve webové aplikaci Bakalářů, konkrétní on-line rozvrh Vašeho dítěte pak v aplikaci Teams – Kalendář. Současný stav má platit do 20. listopadu 2020, situace se však může v průběhu listopadu měnit. Mgr. Eva Mandulováředitelka školy

Číst dál

Provoz školy Žáci přicházejí do školy v době od 7:10 do 7:40, vstupují žákovským vchodem, při příchodu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd. Vstup do školy je umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, v současné situaci neumožňujeme vstup doprovázejících osob. Hygiena Žáci a zaměstnanci školy vstupují do školy a pohybují se ve […]

Číst dál

Péče o roušky: Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku? Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy používaných roušek. Při používání jednorázové ústní roušky […]

Číst dál

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:45, žáci 2. –  8. třídy se sejdou se svými třídními učiteli a učitelkami v těchto třídách: Třída Třídní učitelka učebna 1. třída Mgr. Dagmar Hladká č. 25 (2. patro SŠ) 2. třída Mgr. Vladislava Slámová č. 17 (1. patro SŠ) 3. třída Mgr. Dagmar Plesníková č. […]

Číst dál