Category: Informace pro rodiče

Od 14. října 2020 do 23. října 2020 je z důvodu nařízení vlády opět zakázána osobní přítomnost žáků při výuce. V této době bude výuka probíhat distančním způsobem prostřednictvím aplikace MS Teams, všichni žáci a jejich rodiče již obdrželi přihlašovací údaje. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu, naplánované vyučovací on-line hodiny najdou žáci a rodiče v MS Teams v části […]

Číst dál

Provoz školy Žáci přicházejí do školy v době od 7:10 do 7:40, vstupují žákovským vchodem, při příchodu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd. Vstup do školy je umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, v současné situaci neumožňujeme vstup doprovázejících osob. Hygiena Žáci a zaměstnanci školy vstupují do školy a pohybují se ve […]

Číst dál

Péče o roušky: Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku? Rouška patří k prostředkům bariérové ochrany, pomocí kterých se snažíme snížit riziko přenosu koronaviru. Aby se však jednalo o funkční pomůcku, je třeba dbát následujících doporučení, která jsou rozdílná pro různé typy používaných roušek. Při používání jednorázové ústní roušky […]

Číst dál

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:45, žáci 2. –  8. třídy se sejdou se svými třídními učiteli a učitelkami v těchto třídách: Třída Třídní učitelka učebna 1. třída Mgr. Dagmar Hladká č. 25 (2. patro SŠ) 2. třída Mgr. Vladislava Slámová č. 17 (1. patro SŠ) 3. třída Mgr. Dagmar Plesníková č. […]

Číst dál

Dne 8. 04. 2020 proběhl od 10.00 do 17.00 hodin v budově základní školy netradiční zápis do 1. ročníku ZŠ Vidče, okres Vsetín, příspěvková organizace, 75653 Vidče 181 pro školní rok 2020/2021. K netradičnímu „zápisu“ s žádostí o přijetí se dostavilo celkem 23 dětí. Všem bude vydáno rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání. Čtyřem dětem […]

Číst dál