30. listopadu 2020 se zdálo, že se ve školních lavicích blýská na lepší časy. Do škol se vrátili všichni žáci prvního stupně a deváté třídy. Děti z šesté, sedmé a osmé třídy se začaly střídat na rotační výuce. Mgr. Pavla Smílková a Mgr. Vladislava Slámová stihly připravit projektový den pro žáky 2. a 4. třídy na téma „Buďme kamarádi“ (život s handicapem).

Pak už jedno nařízení střídalo druhé a druhé pak třetí… Každý den jiný pokyn a jiné nařízení, až jsme se dočkali prodloužení „vánočních“ prázdnin o dva dny. V jiných letech by to bylo určitě velmi povzbuzující nařízení, závěrem loňského roku to bylo jen utvrzení, že „lépe už bylo“.

4. ledna 2021 se mohli do lavic vrátit pouze žáci první a druhé třídy a toto opatření stále trvá. Všichni ostatní žáci jsou na online distanční výuce.  I přes distanční výuku se snažíme o co nejlepší výkony: školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnili online pod vedením Mgr. Šárky Pavlíčkové žáci 7. třídy a do okresního kola postupují Jaroslav Mandula a Jakub Pavlíček. Velmi dobrého výsledku dosáhla i Patricie Nerádová a Zuzana Jurčová. Do online olympiády v ruském jazyce se zapojily pod vedením Mgr. Vladimíry Mertové Ester Bukovjanová, Adéla Bařinová, Martina Hajná a  Adéla Bařinová. No a nakonec tradiční „Speedmath“… Kdo mě tentokrát „matematicky“ nezklamal? – Na stupních stáli Jaroslav Mandula, Nicol Děcká, Jakub Pavlíček, Aneta Randusová, Viktorie Onderková a Patricie Nerádová (všichni žáci 7. třídy naší školy). A že příklady táhnou je jasné, Aneta Randusová k účasti k soutěži zlanařila i svého bratra Štěpána a ten svou kategorii vyhrál. Tentokrát žáci získali kromě osobních diplomů také diplom pro naši školu za počet získaných diplomů vzhledem k počtu žáků školy.

Všechny děti i jejich vyučující za výsledky v soutěžích chválím a děkuji za reprezentaci školy.

Závěr ledna pak patřil pololetnímu vysvědčení, poprvé ho žáci a rodiče (kromě žáků první a druhé třídy) obdrželi online prostřednictvím aplikace Bakaláři. Ze 194 žáků naší školy prospělo s vyznamenáním 137 žáků, 1 žákyně neprospěla.

Věřím, že příští zpráva ze školy bude veselejší, snad se znova vrátíme do klasických školních lavic a budeme se s dětmi potkávat „z očí do očí“ a ne přes obrazovku počítače.

Mgr. Eva Mandulová
ředitelka školy


Sdílet: