Provoz školy

 • Žáci přicházejí do školy v době od 7:10 do 7:40, vstupují žákovským vchodem, při příchodu do školy si dezinfikují ruce, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, v současné situaci neumožňujeme vstup doprovázejících osob.

Hygiena

 • Žáci a zaměstnanci školy vstupují do školy a pohybují se ve společných prostorách s rouškou, ve třídách a odborných učebnách probíhá výuka bez roušek. Každý žák má k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na odkládání roušek.
 • Žákům a zaměstnancům školy jsou poskytovány dezinfekční prostředky u vchodu do školy, ve třídách, školní družině a v prostorách před jídelnou, všichni dbají na zvýšenou osobní hygienu.
 •  Ve třídách je zajištěno časté větrání, osoby vykonávající dohled nad žáky dbají na minimalizování pohybu žáků mezi jednotlivými patry školy.
 • Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se objeví u žáka příznaky infekčního onemocnění v průběhu výuky, je umístěn do izolační místnosti a jeho zákonný zástupce je neprodleně informován o nutnosti vyzvednutí žáka v co nejkratším čase.
 • Sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy a plavecký výcvik nejsou omezeny.

Provoz školní družiny

 • Obě oddělení školní družiny jsou v provozu od 11:30 do 16:00. Pro provoz školní družiny platí stejná hygienická pravidla jako při běžné výuce. Vyzvedání žáků ze školní družiny zákonnými zástupci je umožněno ve 13:15, 14:50 a 16:00 před žákovským vchodem školy, vstup do školy není zákonným zástupcům umožněn.

Školní stravování

 • Před odebráním jídla si každý žák umyje ruce, popř. použije dezinfekci.
 • Jídlo a příbory dostává žák na tácku připraveném zaměstnanci školní jídelny.
 • Pedagogičtí pracovníci vykonávající dohled nad žáky ve školní jídelně dbají na dodržování hygieny žáků.
 • Pokud je žák nemocný, má nárok na vyzvednutí oběda pouze první den nemoci, poté musí zákonný zástupce obědy odhlásit. Před vyzvednutím oběda v první den nemoci kontaktuje zákonný zástupce vedoucí školní jídelny, se kterou dohodne způsob předání oběda.

Uvedená opatření se mohou měnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace v České republice, Zlínském kraji, popř. okrese Vsetín.


Sdílet: