Od 11. 5. 2020 bude obnovena výuka žáků 9. ročníku naší školy. Výuka bude probíhat dvakrát týdně vždy v úterý a čtvrtky od 7:45 do 10:00. Žáci budou rozděleni do skupin tak, jak jsou v současné době rozděleni na výuku jazyků. Vždy proběhne 60minutový blok výuky matematiky a českého jazyka se zaměřením na přípravu k jednotné přijímací zkoušce (mezi jednotlivými bloky bude 15minutová přestávka). Podrobné informace o organizaci výuky obdrží žáci a jejich zákonní zástupci e-mailem.

Sdílet: