Přelom roku v naší škole…

30. listopadu 2020 se zdálo, že se ve školních lavicích blýská na lepší časy. Do škol se vrátili všichni žáci […]

Výuka od 30. 11. 2020

První stupeň: probíhá prezenční výuka podle běžného rozvrhu, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity k procvičování učiva jiných předmětů, žáci […]

Distanční výuka od 2. listopadu 2020

Vzhledem k současné situaci pokračujeme od pondělí 2. 11. 2020 v distanční výuce – aktuální informace k výuce najdete ve webové aplikaci Bakalářů, […]

Covid 19

Péče o roušky: Jakým způsobem se mám starat o roušku, aby se jednalo o efektivní pomůcku? Rouška patří k prostředkům […]